Ngày 30 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Ba
30
🌙 Tháng Năm
7
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm