Ngày 29 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Tư
11
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm