Ngày 30 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Sáu
30
🌙 Tháng Tư
12
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm