Ngày 29 tháng 8 năm 1926

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Bảy
22
Năm Bính Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm