Ngày 29 tháng 9 năm 1929

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Tám
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm