Ngày 29 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Tám
9
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm