Ngày 3 tháng 10 năm 1926

☀ Chủ Nhật
3
🌙 Tháng Tám
27
Năm Bính Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm