Ngày 4 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Tám
28
Năm Bính Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm