Ngày 3 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Chín
1
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm