Ngày 4 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Chín
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm