Ngày 3 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Tư
3
🌙 Tháng Chín
28
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm