Ngày 4 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Chín
29
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm