Ngày 3 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Mười
29
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm