Ngày 2 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Mười
28
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm