Ngày 3 tháng 3 năm 2019

☀ Chủ Nhật
3
🌙 Tháng Giêng
27
Năm Kỷ Hợi
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm