Ngày 4 tháng 3 năm 2019

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Giêng
28
Năm Kỷ Hợi
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm