Ngày 3 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Ba
11
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm