Ngày 4 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Ba
12
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm