Ngày 3 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Tư
3
🌙 Tháng Hai
26
Năm Canh Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm