Ngày 4 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Hai
27
Năm Canh Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm