Ngày 3 tháng 5 năm 1925

☀ Chủ Nhật
3
🌙 Tháng Tư
11
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm