Ngày 4 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Tư
12
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm