Ngày 3 tháng 6 năm 1928

☀ Chủ Nhật
3
🌙 Tháng Tư
16
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm