Ngày 4 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Tư
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm