Ngày 3 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Năm
10
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm