Ngày 4 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Năm
11
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm