Ngày 3 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Năm
24
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm