Ngày 4 tháng 7 năm 1926

☀ Chủ Nhật
4
🌙 Tháng Năm
25
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm