Ngày 3 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Tư
3
🌙 Tháng Năm
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm