Ngày 4 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Năm
28
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm