Ngày 3 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Sáu
25
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm