Ngày 4 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Sáu
26
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm