Ngày 3 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm