Ngày 4 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm