Ngày 3 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm