Ngày 3 tháng 9 năm 1940

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Tám
2
Năm Canh Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm