Ngày 4 tháng 9 năm 1940

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Tám
3
Năm Canh Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm