Ngày 3 tháng 9 năm 1992

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Tám
7
Năm Nhâm Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm