Ngày 30 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Giêng
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm