Ngày 31 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Ba
31
🌙 Tháng Giêng
9
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm