Ngày 30 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm