Ngày 31 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Ba
31
🌙 Tháng Giêng
6
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm