Ngày 30 tháng 11 năm 1925

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Mười
15
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm