Ngày 1 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Ba
1
🌙 Tháng Mười
16
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm