Ngày 30 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Ba
30
🌙 Tháng Hai
17
Năm Bính Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm