Ngày 31 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Tư
31
🌙 Tháng Hai
18
Năm Bính Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm