Ngày 30 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Sáu
30
🌙 Tháng Năm (nhuận)
8
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm