Ngày 30 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Năm
30
🌙 Tháng Sáu
10
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm