Ngày 30 tháng 7 năm 1933

☀ Chủ Nhật
30
🌙 Tháng Sáu
8
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm