Ngày 31 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Bảy
31
🌙 Tháng Giêng
7
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm